ท่านกำลังมองหาหลักสูตรการสอนรวีวารศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับเด็กชาวเอเชียอยู่ใช่หรือไม่?

ทดลองใช้บทเรียนของเราได้ฟรี!

เป้าหมายหลักของเราคือ การประกาศ สั่งสอนและสร้างสาวกของพระเยซูคริสต์ให้เกิดขึ้นในอนาคต เราดำเนินการดังกล่าวโดยเริ่มต้นจากคนรุ่นใหม่ที่ยังอายุน้อยผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนบทเรียนรวีวารศึกษาในวันอาทิตย์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบและมีบริบทที่ถูกต้อง เพื่อดึงดูดเด็กๆ ชาวเอเชีย

ทีมงานคิส ออฟ เดสธินี ประกอบไปด้วยพี่น้องคริสเตียนจากหลากหลายเชื้อชาติ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนในเอเชียมาเป็นเวลาหลายปี

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของเรา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพันธกิจของเราได้เพิ่มเติม และหากท่านสนใจอยากมีส่วนในพันธกิจของเรา

ท่านสามารถเขียนเพื่อติดต่อเราได้ตลอดเวลา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระพร!